Metakognitiv terapi: Sådan virker den nye metode til behandling af psykiske udfordringer

Kategori: Nyheder
dato: 20 maj, 2018

Der findes mange metoder, hvorpå psykiske udfordringer kan behandles. En af de nyste hedder metakognitiv terapi, som er en metode der ofte skaber både hurtig og vedvarende bedring. 

 

Forskning viser, at mennesker med eksempelvis angst eller depression fortolker og bearbejder informationer fra omgivelserne på andre måder, end såkaldte raske mennesker gør. Denne anderledes bearbejdning kan i nogle tilfælde være årsagen til deres psykiske lidelser, og derfor er det denne forskning, som metakognitiv terapi er baseret på. 

 

Når denne anderledes bearbejdning foregår, resulterer det som udgangspunkt i et kognitivt opmærksomhedssyndrom, som kommer til udtryk som en overdreven bekymring eller overdrevent grubleri over alt det, der kan gå galt eller allerede er gået galt.  

 

Disse bekymringer og grublerier kan medføre, at de psykiske udfordringer og problemer varer ved og vedligeholdes, og det er her, metakognitiv terapi kan være en hjælp. Målet med metakognitiv terapi er nemlig, at personen i behandling lærer at tage kontrol over det tankemylder, der foregår, og på den måde er virkningen ofte hurtig og vedvarende. 

 

Kæmper du med psykiske udfordringer, eller kender du en der gør, kan du læse mere om mulighederne for metakognitiv terapi her: http://www.re-view.dk/work/metakognitiv-terapi/ 

Sponsoreret